noce bez księżyca
wołające mnie bólem szklanych motyli
zamiast ciszy pośród drogi

idę w gwiazd jasność i zamykam oczy